40 Thieves (Disco, Acid, House, 2009-2014)
SIMILARITY RANKING
Music similar to 40 Thieves:
75  Max Essa (Disco, House, Deep House, 2006-2015)
72  Timewarp (Disco, Downtempo, House, 2002-2013)
69  Eddie C (Disco, House, Downtempo, 2009-2016)
69  Crazy Penis (Disco, House, Deep House, 1999-2015)
69  Coyote (Downtempo, Disco, House, 2006-2015)
68  Woolfy (Disco, Downtempo, House, 2008-2015)
67  Satin Jackets (House, Disco, Deep House, 2010-2016)
66  I:Cube (House, Deep House, Disco, 1999-2015)
65  Shit Robot (House, Disco, Tech House, 2010-2016)
65  The Supermen Lovers (House, Disco, Downtempo, 2001-2016)
64  L'Equipe Du Son (House, Disco, Synth-pop, 2009-2013)
64  Kelley Polar (Disco, House, Downtempo, 2005-2008)
64  Casio Social Club (House, Disco, Italo-Disco, 2010-2013)
64  Kerrier District (House, Disco, Deep House, 2004-2015)
64  Cos/Mes (House, Disco, Techno, 2007-2013)
64  Faze Action (Deep House, Disco, House, 1997-2015)
63  SFV acid (Acid, House, Downtempo, 2009-2015)
63  Silver Disco (House, Disco, 2009-2013)
63  The Revenge (House, Disco, Downtempo, 2011-2016)
63  Peter Visti (House, Disco, Nu-Disco, 2011-2016)
63  Miguel Campbell (House, Disco, Electro, 2006-2016)
63  Ilya Santana (House, Disco, Deep House, 2005-2014)
63  Lindstrøm (Disco, House, Deep House, 2004-2016)
61  Ilija Rudman (Disco, House, Electro, 2005-2016)
61  Georgie Red (Disco, Downtempo, House, 1986-1990)
61  The Juan MacLean (House, Electro, Disco, 2002-2015)
61  Golden Teacher (Disco, House, Leftfield, 2013-2016)
61  Mam (House, Disco, Deep House, 2009-2016)
61  DJ Harvey (House, Downtempo, Disco, 2011-2011)
61  Beatfanatic (Disco, House, Jazzdance, 2004-2012)
61  Tridact (House, Downtempo, Disco, 2011-2011)
61  RawPunk (House, Disco, Experimental, 2011-2013)
60  Tin Man (Acid, House, Techno, 2008-2016)
60  Hiem (Electro, Disco, House, 2006-2013)
60  The White Rabbit (House, Downtempo, Disco, 2001-2001)
60  Tomboy (Acid House, House, Disco, 2007-2007)
60  Kim & Buran (Easy Listening, Disco, Downtempo, 2004-2016)
60  Cerrone (Disco, House, Synth-pop, 1976-2016)
60  Shena (House, Disco, Garage House, 1996-2011)
60  Ava Cadell (House, Downtempo, Disco, 1995-1995)
60  Louie Austen (House, Disco, Downtempo, 2001-2010)
60  Justin Faust (House, Disco, Synth-pop, 2010-2015)
59  Jimmy Somerville (House, Synth-pop, Disco, 1989-2016)
59  RüF Dug (Disco, Downtempo, Leftfield, 2010-2016)
59  Andreas Gehm (Techno, Acid House, Acid, 2011-2016)
59  Jocelyn Brown (Disco, Soul, House, 1984-2012)
58  Soirée (Disco, House, Future Jazz, 2009-2012)
58  Jupiter (Synth-pop, Disco, House, 2009-2015)
58  A Forest Mighty Black (Trip Hop, Downtempo, Disco, 1997-2014)
58  Lego Boy (Downtempo, Broken Beat, Disco, 2010-2015)
58  Ali Renault (Disco, Electro, House, 2009-2014)
58  Le Le (Disco, Electro, House, 2007-2015)
58  Luminodisco (Disco, House, Deep House, 2010-2015)
58  Toby Tobias (Deep House, House, Disco, 2005-2015)
58  Leo Zero (House, Disco, Deep House, 2011-2016)
58  Superfunk (House, Disco, 1998-2014)
58  Joey Negro (House, Disco, Deep House, 1991-2015)
58  Bam Bam (Acid House, House, Acid, 1990-2012)
58  Tiger & Woods (Disco, House, Deep House, 2011-2016)
58  The Asphodells (Disco, House, Dub, 2013-2013)
58  Situation (Disco, House, Deep House, 2013-2015)
57  Louis La Roche (House, Disco, Vaporwave, 2008-2016)
57  Antoni Maiovvi (Electro, Disco, House, 2008-2015)
57  Aeroplane (Disco, House, Electro, 2007-2015)
57  Breakbot (House, Disco, Synth-pop, 2007-2016)
57  Christopher Just (Techno, Electro, Acid, 1993-2009)
57  Toomy Disco (House, Disco, Progressive House, 2010-2012)
57  Jure Havlicek (Disco, House, Electro, 2009-2012)
57  Mighty Mouse (Disco, House, Garage House, 2010-2012)
57  Blashko (Breakbeat, Deep House, Disco, 2001-2012)
57  Ajello (House, Italo-Disco, Disco, 2006-2015)
57  Fhernando (Disco, Italo-Disco, House, 2008-2015)
57  Sambox (House, Synth-pop, Disco, 2004-2013)
57  Lindstrøm & Prins Thomas (Disco, House, Electro, 2005-2009)
57  Alpha-Beta (Disco, Downtempo, House, 2013-2013)
56  Daniel Wang (Disco, House, Deep House, 1993-2010)
56  Headman (Disco, Electro, House, 2001-2015)
56  Mungolian Jet Set (House, Disco, Leftfield, 2006-2016)
56  Todd Terje (Disco, House, Synth-pop, 2010-2016)
56  The Klash (Electro, Disco, Italo-Disco, 2003-2011)
56  Bottin (House, Disco, Italo-Disco, 2004-2015)
55  Cinnamon Chasers (Synth-pop, House, Electro, 2009-2015)
55  Laurent Garnier (Techno, House, Downtempo, 1991-2014)
55  p e a c e FIRE (Disco, House, Future Jazz, 2009-2015)
55  Beatconductor (Disco, House, Funk, 2004-2016)
55  Carol Jiani (Disco, Hi NRG, Progressive House, 1981-2009)
55  James Bright (Deep House, Downtempo, Disco, 2010-2014)
55  Frontera (Downtempo, Disco, House, 2006-2006)
55  300 Degrees (Acid, Techno, Acid House, 2009-2016)
55  In Flagranti (Disco, House, Electro, 2004-2015)
55  Space Ranger (Disco, House, Deep House, 2010-2016)
55  Idjut Boys (Deep House, Downtempo, Disco, 1993-2015)
55  AN-2 (Deep House, Disco, Downtempo, 2004-2013)
55  Hercules & Love Affair (House, Disco, Leftfield, 2008-2014)
55  Xaver Von Treyer (Italo-Disco, Downtempo, Disco, 2011-2011)
54  Les Loups (Disco, House, Nu-Disco, 2011-2016)
54  Steve Poindexter (Acid House, House, Techno, 1996-2015)
54  Discodeine (House, Disco, Electro, 2008-2011)
54  Vercetti Technicolor (Disco, Electro, House, 2012-2016)
54  The KDMS (House, Disco, Funk, 2010-2012)
54  King DJ (Disco, House, 2010-2013)
54  Golden Bug (Electro, House, Disco, 2007-2015)
54  Robert Armani (Techno, Acid, House, 1992-2015)
54  Grand Popo Football Club (House, Disco, Downtempo, 2000-2010)
54  Shapeshifters (House, Downtempo, Tech House, 2005-2009)
54  Adamski (House, Techno, Acid House, 1989-2015)
54  New Composers (Ambient, Downtempo, House, 1995-2015)
54  Craig Smith (Deep House, Abstract, Downtempo, 1999-2015)
54  LTJ X-Perience (Disco, Deep House, Downtempo, 1999-2016)
54  Leggina Trundimonde (House, Downtempo, Experimental, 2011-2011)
53  Evanton (Electro, Disco, Synth-pop, 2012-2015)
53  The Beat Broker (Disco, House, 2013-2014)
53  Poolside (Disco, Synth-pop, Deep House, 2012-2013)
53  Disco Doubles (Disco, House, Indie Pop, 2013-2016)
53  7he Myriads (House, Disco, Electro, 2010-2012)
53  Tudor Acid (Techno, Acid House, Acid, 2014-2014)
53  Chicago Skyway (House, Acid House, Techno, 2007-2015)
53  The Heels Of Love (Disco, House, 2011-2012)
53  Proper Heat (House, Disco, Funk, 2011-2015)
53  Achterbahn D'Amour (Techno, Acid, House, 2014-2015)
53  Greg Cerrone (Electro House, House, Disco, 2008-2013)
53  Syclops (House, Electro, Disco, 2008-2013)
53  The Weather Girls (Euro House, Disco, House, 1983-2009)
53  Prins Thomas (House, Deep House, Disco, 2005-2016)
53  RAH Band (Disco, Synth-pop, House, 1978-2012)
53  Sorcerer (Downtempo, Leftfield, House, 2007-2013)
53  Mai Tai (Disco, Synth-pop, House, 1984-2015)
53  Cruisin' Gang (Italo-Disco, House, Acid, 1984-2009)
53  Viola Wills (Disco, House, Soul, 1974-2013)
53  Spirit Catcher (Deep House, Disco, House, 2003-2013)
53  Tom Trago (House, Disco, Tech House, 2007-2015)
53  Blake Baxter (Techno, House, Acid, 1988-2014)
53  Den Haan (Disco, Hi NRG, House, 2010-2011)
53  !!! (Disco, Indie Rock, House, 1998-2015)
52  Julius Papp (Deep House, House, Downtempo, 1996-2012)
52  Chris Moss Acid (Acid, Acid House, Techno, 2006-2015)
52  Fort Romeau (Deep House, Disco, House, 2012-2016)
52  Cato Canari (Disco, Techno, House, 2003-2012)
52  Daniele Baldelli & DJ Rocca (House, Disco, Italo-Disco, 2012-2015)
52  Henree (House, Disco, Trance, 2002-2006)
52  Pollyester (Synth-pop, Disco, House, 2008-2015)
52  DJ Sneak (House, Disco, Tech House, 1994-2016)
52  Blank & Jones (Trance, Downtempo, Ambient, 1999-2016)
52  KZA (Disco, House, New Age, 2009-2014)
52  Move D (Deep House, Ambient, House, 1995-2015)
52  Mario Basanov (House, Disco, Deep House, 2009-2013)
52  King Britt (House, Hip Hop, Disco, 1998-2010)
52  Bent (Downtempo, Leftfield, House, 1999-2013)
52  Fanatic (Euro House, Disco, Eurodance, 1991-2015)
52  Keenhouse (House, Disco, Ambient, 2008-2015)
52  Clinton (Disco, Downtempo, House, 1999-2001)
52  Le Dust Sucker (House, Disco, Abstract, 2000-2015)
51  The New Deal (Breakbeat, Downtempo, House, 2000-2016)
51  Plej (Deep House, House, Downtempo, 2003-2008)
51  Acidbat (Acid, Downtempo, IDM, 2013-2013)
51  Groove Armada (House, Electro, Downtempo, 1997-2015)
51  Layo & Bushwacka! (Downtempo, House, Breaks, 1999-2013)
51  Mikael Delta (Downtempo, Deep House, House, 1999-2015)
51  From P60 (House, Deep House, Downtempo, 2006-2012)
51  My Life With The Thrill Kill Kult (Industrial, Disco, Electro, 1988-2014)
51  High Heels Breaker (Deep House, Disco, Downtempo, 2014-2014)
51  Kasso (Italo-Disco, Disco, House, 1981-1991)
51  Beautiful Swimmers (House, Leftfield, Disco, 2013-2013)
51  Lorraine McKane (Disco, Synth-pop, Hi NRG, 1984-1996)
51  Gloria Gaynor (Disco, Soul, House, 1974-2013)
51  DJ Disco (House, Disco, Electro House, 1997-2000)
51  Moulinex (House, Electro, Disco, 2008-2015)
51  Ichisan & Nakova (House, Disco, 2010-2010)
51  Roberto Auser (House, Disco, Ambient, 2010-2010)
51  Stevie Kotey (Disco, Deep House, Electro, 2001-2009)
51  Tim Fairplay (Electro, House, Disco, 2011-2016)
51  Visti & Meyland (House, Disco, 2010-2010)
51  Daniel Solar (Deep House, House, Disco, 2009-2015)
51  Fiero (Electro, Disco, Funk, 2010-2012)
51  Prommer & Barck (House, Deep House, Tech House, 2010-2013)
51  Gatto Fritto (House, Electro, Disco, 2011-2011)
51  Pimpie Jackson (Downtempo, House, Disco, 2000-2001)
51  Joey Travolta (Downtempo, Disco, 1978-1979)
51  Domestic Technology (Progressive House, House, Downtempo, 2009-2014)
51  Lady (Disco, Euro House, House, 2000-2001)
51  Nyteowl (House, Electro, Disco, 2010-2013)
51  Brassica (House, Disco, Experimental, 2008-2014)
51  Rusuden (IDM, Downtempo, Ambient, 2000-2012)
51  Glitch (Electro, House, Disco, 2006-2009)
51  Miami Horror (House, Disco, Electro, 2008-2015)
51  Jamie Lloyd (Deep House, House, Downtempo, 2006-2009)
51  Haywoode (Disco, Europop, Synth-pop, 1985-2014)
51  Boof (House, Deep House, Disco, 2006-2015)
51  Units (Synth-pop, Electro, Disco, 1980-2012)

Notes: Music similar to 40 Thieves, Music like 40 Thieves, Electronic, Disco, Acid, House, Downtempo, Acid House, Artists, Bands, Songs, Audio, Records, Albums, Singles, Releases, Music Similarities

(c) SimilarType 2011.
All Rights Reserved. Protected by BOWI Group.
Powered by speedstar / IT-KRAK.