[syndika:zero] (Industrial, Electro, EBM, 2008-2009)
SIMILARITY RANKING
Music similar to [syndika:zero]:
92  Diverje (Industrial, Electro, EBM, 1996-2015)
91  Inertia (Industrial, Electro, EBM, 1995-2016)
91  PreEmptive Strike 0.1 (Electro, Industrial, EBM, 2006-2015)
91  Decoded Feedback (Electro, Industrial, EBM, 1996-2016)
90  Mordacious (Industrial, EBM, Electro, 2005-2015)
90  Borghesia (Industrial, Electro, EBM, 1983-2014)
90  yelworC (Electro, Industrial, EBM, 1989-2007)
89  Dismantled (Electro, Industrial, EBM, 2002-2016)
86  Mindless Faith (Industrial, Electro, EBM, 1995-2015)
86  ReAdjust (Industrial, EBM, Electro, 2007-2016)
86  God Module (Industrial, Electro, EBM, 1999-2015)
86  X-Fusion (EBM, Industrial, Electro, 2002-2013)
86  Imperative Reaction (Industrial, Electro, EBM, 1999-2013)
85  :wumpscut: (Industrial, EBM, Electro, 1991-2016)
85  Dolls Of Pain (Industrial, EBM, Electro, 2004-2013)
85  Run Level Zero (Industrial, EBM, Electro, 2001-2008)
85  Project Pitchfork (Electro, Industrial, Darkwave, 1990-2014)
85  Ad Inferna (Industrial, Electro, EBM, 2002-2013)
85  Object (Industrial, Electro, EBM, 1996-2015)
85  Steril (Industrial, Electro, Synth-pop, 1993-2014)
85  Suicide Commando (EBM, Electro, Industrial, 1988-2015)
85  DavaNtage (Industrial, EBM, Electro, 1997-2008)
84  Front Line Assembly (Industrial, EBM, Electro, 1986-2014)
84  Cygnosic (Industrial, EBM, Electro, 2009-2016)
84  H.EXE (Industrial, Electro, EBM, 2010-2014)
84  Shiv-R (Industrial, Electro, EBM, 2008-2015)
84  Terminal Choice (Electro, Industrial, EBM, 1993-2010)
84  Angelspit (Industrial, Electro, EBM, 2004-2016)
83  Velvet Acid Christ (Industrial, EBM, Electro, 1992-2015)
83  Amduscia (Industrial, Electro, EBM, 2003-2013)
83  Alien Vampires (Industrial, Electro, EBM, 2004-2015)
83  Out Out (Industrial, Electro, EBM, 1991-2016)
83  Deadjump (Industrial, Electro, EBM, 1996-2009)
82  Agonoize (EBM, Electro, Industrial, 2003-2014)
82  Stromkern (Industrial, Electro, Synth-pop, 1996-2012)
82  Armageddon Dildos (Electro, EBM, Industrial, 1991-2011)
82  Hocico (Electro, EBM, Industrial, 1994-2015)
82  Retractor (Industrial, EBM, Electro, 2005-2012)
82  Vigilante (EBM, Industrial, Electro, 2005-2016)
82  Acylum (Industrial, EBM, Electro, 2005-2015)
82  Controlled Collapse (Industrial, EBM, Electro, 2004-2016)
81  Kevorkian Death Cycle (Industrial, Electro, EBM, 1996-2015)
81  Severe Illusion (Industrial, EBM, Electro, 2000-2013)
81  Accessory (EBM, Electro, Industrial, 1997-2016)
81  [T.3.R] (EBM, Electro, Industrial, 2004-2012)
81  Pankow (Industrial, EBM, Electro, 1983-2013)
81  Klute (Industrial, Electro, EBM, 1992-2012)
81  Second Disease (Industrial, Electro, EBM, 1996-2009)
81  Implant (Electro, Industrial, EBM, 1996-2013)
81  First Aid 4 Souls (Industrial, Electro, EBM, 2008-2016)
81  Inure (Industrial, Electro, EBM, 2001-2012)
81  Rabia Sorda (Electro, EBM, Industrial, 2006-2016)
80  Sleepwalk (EBM, Electro, Industrial, 1993-2012)
80  Stin Scatzor (Industrial, Electro, Experimental, 1996-2014)
80  ESR (EBM, Electro, Industrial, 2001-2013)
80  Life Cried (Industrial, EBM, Electro, 2006-2015)
80  Snog (Electro, Industrial, Experimental, 1992-2016)
80  Cat Rapes Dog (Industrial, EBM, Electro, 1986-2013)
80  Psyclon Nine (Industrial, EBM, Electro, 2002-2014)
80  Wynardtage (Industrial, EBM, Electro, 2005-2013)
80  Plastic Noise Experience (EBM, Electro, Industrial, 1990-2014)
79  Eden Synthetic Corps (Electro, Industrial, EBM, 2006-2015)
79  Vomito Negro (EBM, Electro, Industrial, 1989-2014)
79  Mortal Invasion (Electro, Industrial, EBM, 2009-2013)
79  In Strict Confidence (Electro, Industrial, Synth-pop, 1994-2016)
79  Virgins O.R. Pigeons (Industrial, Electro, EBM, 2007-2013)
79  Piscide (Industrial, Electro, EBM, 2006-2010)
79  C-Lekktor (Industrial, EBM, Electro, 2004-2015)
78  Larva (Industrial, EBM, Electro, 2005-2015)
78  The Strand (Industrial, EBM, Electro, 2000-2012)
78  Straftanz (Industrial, Electro, EBM, 2006-2011)
78  Mentallo & The Fixer (Industrial, Electro, Experimental, 1991-2012)
78  Essence Of Mind (EBM, Electro, Industrial, 2008-2016)
78  Mach Fox (Electro, Industrial, EBM, 2006-2010)
78  Funker Vogt (EBM, Electro, Industrial, 1996-2014)
78  [:SITD:] (Electro, EBM, Industrial, 2002-2014)
78  S.E.M;I (Industrial, Electro, Noise, 2000-2010)
78  Distorted Memory (Industrial, Electro, EBM, 2006-2013)
78  Yendri (Industrial, Electro, Darkwave, 2000-2011)
78  Peter Hope (Electro, Industrial, Synth-pop, 1985-2016)
78  THD (Electro, EBM, Industrial, 1991-2009)
78  The Neon Judgement (Electro, EBM, Industrial, 1981-2010)
78  Guilt Trip (Industrial, EBM, Electro, 1999-2014)
77  Chiasm (Industrial, Electro, IDM, 2001-2012)
77  Leæther Strip (EBM, Electro, Industrial, 1990-2016)
77  ohGr (Electro, Industrial, Experimental, 2001-2011)
77  Dead When I Found Her (Industrial, Electro, EBM, 2010-2015)
77  Sirus (Industrial, Electro, EBM, 2008-2015)
77  L'Âme Immortelle (Electro, Synth-pop, Industrial, 1997-2014)
77  Tamtrum (Industrial, EBM, Electro, 2004-2009)
77  Individual Totem (Industrial, EBM, Electro, 1994-2013)
76  Zero Defects (Industrial, Electro, Synth-pop, 1994-2010)
76  Informatik (Electro, Synth-pop, Industrial, 1995-2013)
76  Zentriert ins Antlitz (Industrial, Ambient, EBM, 2001-2013)
76  Aseptie (EBM, Industrial, Electro, 2007-2015)
76  Latexxx Teens (Industrial, EBM, Electro, 2005-2013)
76  Blush Response (Industrial, EBM, Electro, 2009-2016)
76  The Pain Machinery (EBM, Industrial, Electro, 1997-2012)
76  Shock Therapy (Electro, EBM, Industrial, 1985-2013)
76  Mortiis (Industrial, Ambient, Dark Ambient, 1994-2016)
76  Painbastard (EBM, Industrial, Electro, 2001-2010)
75  Android Lust (Industrial, Electro, EBM, 1996-2013)
75  Skorbut (Electro, Industrial, EBM, 2001-2009)
75  Alter Der Ruine (Industrial, Electro, Rhythmic Noise, 2006-2016)
75  Society Burning (Industrial, Electro, Alternative Rock, 1996-2016)
75  Amnistia (Electro, EBM, Industrial, 2005-2016)
75  Solitary Experiments (Electro, EBM, Industrial, 1999-2015)
75  Interface (Electro, EBM, Industrial, 1999-2014)
75  Agressiva 69 (Industrial, Synth-pop, EBM, 1993-2012)
75  Klinik (Industrial, EBM, Electro, 1986-2013)
75  Die Form (Industrial, Electro, Experimental, 1977-2014)
74  Filament 38 (Industrial, Electro, Heavy Metal, 2002-2013)
74  Third Realm (Industrial, Darkwave, EBM, 2005-2016)
74  Digital Factor (EBM, Electro, Industrial, 1993-2011)
74  Alien Produkt (Industrial, Electro, EBM, 2005-2010)
74  Spartak (Electro, Industrial, EBM, 1990-1993)
74  Be My Enemy (Industrial, Electro, EBM, 2010-2014)
74  Wavefall (EBM, Electro, Industrial, 2006-2012)
74  Dope Stars Inc. (Industrial, Electro, Goth Rock, 2003-2015)
74  Extinction Front (Electro, EBM, Industrial, 2008-2016)
74  Reaper (Industrial, Electro, EBM, 2005-2015)
74  Silizium (Electro, EBM, Industrial, 2009-2015)
74  Schattenschlag (Industrial, Electro, EBM, 2002-2011)
74  Nurzery [Rhymes] (Industrial, Electro, EBM, 2002-2008)
74  Parzival (Industrial, Electro, Neo-Classical, 1999-2014)
73  E-Craft (EBM, Industrial, Electro, 1996-2014)
73  [ Cell 7 ] (EBM, Electro, Industrial, 2009-2011)
73  Psy'Aviah (Electro, Industrial, EBM, 2007-2016)
73  Godheads (Electro, Industrial, EBM, 1994-1997)
73  Dawn Of Ashes (Industrial, EBM, Black Metal, 2005-2016)
73  Freakangel (Industrial, EBM, Alternative Rock, 2010-2015)
73  Serpents (Electro, EBM, Industrial, 1989-2015)
73  I:Scintilla (Electro, Industrial, Hard Rock, 2004-2014)
73  Ellipse (EBM, Electro, Industrial, 2006-2011)
73  Volume Sick (Electro, Industrial, EBM, 2011-2011)
73  Caustic (Industrial, Rhythmic Noise, EBM, 2004-2015)
73  Executive Slacks (Industrial, Electro, EBM, 1985-2016)
73  Cyanide Regime (Industrial, Electro, EBM, 2007-2016)
73  The Cassandra Complex (Industrial, EBM, Alternative Rock, 1985-2013)
73  Click Click (Industrial, Electro, Experimental, 1982-2016)
73  Brain Over Dust (Electro, Industrial, EBM, 2011-2015)
72  Neurobash (Electro, Experimental, Industrial, 2004-2015)
72  Unter Null (EBM, Industrial, Electro, 2003-2010)
72  Last Influence Of Brain (Industrial, EBM, Electro, 2004-2009)
72  Klonavenus (Industrial, Electro, EBM, 2005-2015)
72  Steinkind (EBM, Electro, Industrial, 2006-2016)
72  Bamboo Crisis (Industrial, Electro, EBM, 1996-2000)
72  Centhron (Industrial, EBM, Trance, 2003-2014)
72  Dym (Industrial, EBM, Electro, 2005-2014)
72  XmH (Industrial, EBM, Electro, 2007-2015)
72  Grendel (EBM, Industrial, Electro, 2001-2012)
72  Calva Y Nada (Industrial, Electro, EBM, 1991-1996)
72  Eurocide (EBM, Industrial, Electro, 2001-2009)
72  Skinny Puppy (Industrial, Experimental, Electro, 1984-2013)
71  UCNX (Industrial, EBM, Experimental, 2008-2014)
71  Malakwa (Electro, Industrial, Punk, 2007-2013)
71  Memmaker (Industrial, EBM, Electro, 2004-2016)
71  Miss Construction (EBM, Electro, Industrial, 2008-2013)
71  Obszön Geschöpf (Industrial, EBM, Electro, 2000-2013)
71  Mortal Void (EBM, Industrial, Electro, 2004-2013)
71  Cenobita (Electro, Industrial, EBM, 1995-2002)
71  Infra Black (Industrial, EBM, Black Metal, 1994-2010)
71  To Avoid (EBM, Electro, Industrial, 2000-2009)
71  dishitu (Industrial, Electro, Techno, 2007-2009)
71  Crocodile Shop (Industrial, EBM, Electro, 1987-2003)
71  Forgotten Sunrise (Industrial, Experimental, EBM, 1994-2016)
71  VTG (Industrial, Electro, Breakbeat, 2004-2012)
71  Blank (Electro, EBM, Industrial, 2003-2014)
71  Combichrist (EBM, Electro, Industrial, 2003-2016)
70  Jihad (Electro, EBM, Industrial, 1997-2015)
70  Weena Morloch (Industrial, Electro, Noise, 2001-2015)
70  Haujobb (Industrial, IDM, Electro, 1994-2015)
70  The Eternal Afflict (EBM, Electro, Darkwave, 1991-2014)
70  Gothminister (Industrial, Goth Rock, Electro, 2001-2013)
70  Bahntier (Industrial, Electro, Rhythmic Noise, 2002-2015)
70  Oneiroid Psychosis (Industrial, Electro, Darkwave, 1992-2008)
70  Bio-Mechanical Degeneration (Industrial, Electro, EBM, 2005-2016)
70  X-Marks The Pedwalk (EBM, Industrial, Electro, 1990-2015)
70  Oral Silence (Electro, EBM, Industrial, 1997-2008)
70  Sleetgrout (Industrial, EBM, Electro, 2008-2015)
70  Hate Dept. (Industrial, Alternative Rock, EBM, 1994-2014)
70  Encephalon (EBM, Electro, Industrial, 2009-2015)
70  Virtual Embrace (Industrial, Electro, EBM, 2004-2005)
70  Benestrophe (Industrial, Electro, EBM, 1990-1997)
70  Project Rotten (EBM, Electro, Industrial, 2010-2011)
70  Formalin (Industrial, EBM, Electro, 2010-2015)
70  Human Decay (EBM, Electro, Industrial, 1998-2012)
70  Collide (Industrial, Darkwave, Electro, 1995-2011)
70  Dementia Simplex (Industrial, EBM, Electro, 1994-1998)
70  Cabaret Voltaire (Industrial, Electro, Experimental, 1978-2013)
70  Xentrifuge (Industrial, EBM, Electro, 2007-2009)
70  Liquid G. (Industrial, EBM, Experimental, 1989-2015)
70  Stahlnebel (EBM, Industrial, Electro, 2009-2015)
70  Devil-M (Industrial, Electro, Gothic Metal, 2009-2014)
70  Mezire (Industrial, EBM, Electro, 1998-2015)
69  00tz 00tz (EBM, Industrial, Electro, 2009-2015)
69  Disharmony (Industrial, IDM, EBM, 2002-2016)
69  AimOniA (Industrial, EBM, Electro, 2010-2010)
69  Terrolokaust (Industrial, EBM, 2006-2016)
69  Jesus On Extasy (Industrial, Alternative Rock, Electro, 2007-2011)
69  Krystal System (EBM, Electro, Industrial, 2008-2013)
69  Yeht Mae (Industrial, Electro, EBM, 1990-1996)
69  Anorkia (Industrial, Electro, Experimental, 2002-2011)
69  Panzer AG (Industrial, EBM, Electro, 2004-2006)
69  Y-Luk-O (Electro, EBM, Industrial, 2002-2008)
69  Trumpets & Drums (EBM, Industrial, Electro, 1990-1994)
69  Hioctan (Industrial, EBM, Electro, 1999-2010)
69  Dedicated Hardware (Electro, EBM, Industrial, 2008-2014)
69  Empty (EBM, Electro, Industrial, 2005-2012)
69  Museum Of Devotion (Electro, Industrial, EBM, 1988-2014)
69  Hatemagick (Electro, EBM, Industrial, 2010-2013)
69  Blackula (Electro, Industrial, Experimental, 2006-2010)

Notes: Music similar to [syndika:zero], Music like [syndika:zero], Electronic, Rock, Industrial, Electro, EBM, Artists, Bands, Songs, Audio, Records, Albums, Singles, Releases, Music Similarities

(c) SimilarType 2011.
All Rights Reserved. Protected by BOWI Group.
Powered by speedstar / IT-KRAK.