ยูเรเนียม (Hard Rock, Heavy Metal, 1992-1993)
SIMILARITY RANKING
Music similar to ยูเรเนียม:
99  May (Heavy Metal, Hard Rock, Soft Rock, 1988-2011)
99  Citron (Heavy Metal, Hard Rock, 1983-2016)
99  Axxis (Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, 1989-2014)
99  Sangtraït (Hard Rock, Heavy Metal, 1988-2000)
99  Satan Jokers (Hard Rock, Heavy Metal, 1983-2014)
99  Girlschool (Hard Rock, Heavy Metal, Rock & Roll, 1979-2015)
99  Kick Axe (Heavy Metal, Hard Rock, 1984-2004)
99  Krokus (Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, 1976-2014)
99  Earthshaker (Hard Rock, Heavy Metal, Pop Rock, 1983-2015)
99  Whisky (Hard Rock, Heavy Metal, 1986-2015)
99  BumiPutra Rockers (Hard Rock, Heavy Metal, 1987-2006)
99  Skew Siskin (Heavy Metal, Hard Rock, 1992-2007)
99  Bernie Tormé (Heavy Metal, Hard Rock, 1982-2015)
98  Dr. Sin (Heavy Metal, Hard Rock, Power Metal, 1993-2015)
98  Pink Cream 69 (Hard Rock, Heavy Metal, Acoustic, 1989-2013)
98  Demon (Heavy Metal, Hard Rock, Prog Rock, 1980-2012)
98  Thunderhead (Heavy Metal, Hard Rock, 1989-1999)
98  Banzai (Heavy Metal, Hard Rock, 1983-2012)
98  O.S.S.Y (Hard Rock, Heavy Metal, 1985-2010)
97  Black Sabbath (Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock, 1970-2013)
97  Vengeance (Heavy Metal, Hard Rock, 1984-2013)
97  Leize (Hard Rock, Heavy Metal, 1986-2013)
96  Alcatrazz (Heavy Metal, Hard Rock, 1983-2010)
96  Blind Petition (Hard Rock, Heavy Metal, Blues Rock, 1980-2014)
96  Lefthanded (Heavy Metal, Hard Rock, 1986-1999)
96  ওয়ারফেইজ (Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock, 1991-2012)
96  220 Volt (Hard Rock, Heavy Metal, 1983-2009)
96  Picture (Heavy Metal, Hard Rock, 1980-2012)
95  The O-Larn Project (Hard Rock, Heavy Metal, 1987-2005)
95  Sinner (Heavy Metal, Hard Rock, Arena Rock, 1982-2013)
95  Railway (Heavy Metal, Hard Rock, 1984-1995)
95  Motörhead (Heavy Metal, Hard Rock, Rock & Roll, 1977-2016)
95  Riff (Heavy Metal, Hard Rock, Rock & Roll, 1981-1997)
95  Pretty Maids (Heavy Metal, Hard Rock, Symphonic Rock, 1983-2016)
95  Keel (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1984-2010)
95  Mennen (Hard Rock, Heavy Metal, 1994-2008)
95  Kreyson (Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, 1990-2013)
95  Fair Warning (Hard Rock, Heavy Metal, AOR, 1992-2013)
95  Twisted Sister (Heavy Metal, Hard Rock, Glam, 1979-2016)
94  Black Syndrome (Heavy Metal, Hard Rock, 1988-1996)
94  Ozzy Osbourne (Heavy Metal, Hard Rock, Ballad, 1980-2012)
94  Mad Max (Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock, 1981-2013)
94  Seikima-II (Heavy Metal, Hard Rock, Indie Rock, 1985-2010)
94  Fist (Hard Rock, Heavy Metal, Prog Rock, 1979-1995)
93  Pino Scotto (Heavy Metal, Hard Rock, 1992-2010)
93  True Brits (Hard Rock, Heavy Metal, 1992-1994)
93  Victory (Hard Rock, Heavy Metal, Arena Rock, 1985-2011)
93  Stryper (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1984-2015)
93  Mac Beth (Hard Rock, Heavy Metal, 1992-1998)
93  Sing Sing (Hard Rock, Heavy Metal, Europop, 1990-1998)
93  Jeff Kollman (Heavy Metal, Hard Rock, 1990-2006)
93  Dave Sharman (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-2013)
93  Bullet Boys (Hard Rock, Heavy Metal, Blues Rock, 1988-2015)
93  Heavy Pettin (Hard Rock, Heavy Metal, 1982-1998)
93  Search (Hard Rock, Heavy Metal, Soft Rock, 1985-2010)
93  McCoy (Heavy Metal, Hard Rock, 1983-2000)
93  Mama's Boys (Hard Rock, Heavy Metal, Pop Rock, 1980-1992)
93  Daniel Band (Hard Rock, Heavy Metal, 1984-2001)
93  Osmi Putnik (Heavy Metal, Hard Rock, 1986-2011)
93  Gamma (Heavy Metal, Hard Rock, 1989-1996)
93  Thor (Heavy Metal, Hard Rock, Rock & Roll, 1978-2015)
93  Sofea (Hard Rock, Heavy Metal, 1987-2016)
93  Angelo Perlepes' Mystery (Hard Rock, Heavy Metal, 1991-2004)
93  Doro (Heavy Metal, Hard Rock, Industrial, 1989-2016)
93  Queensrÿche (Heavy Metal, Hard Rock, Prog Rock, 1982-2015)
92  Hittman (Heavy Metal, Hard Rock, 1988-1993)
92  terratrèmol (Hard Rock, Heavy Metal, 1991-1992)
92  Quiet Riot (Hard Rock, Heavy Metal, Arena Rock, 1975-2014)
92  Show-Ya (Hard Rock, Heavy Metal, 1985-2015)
92  Masquerade (Hard Rock, Heavy Metal, 1992-2001)
92  TNT (Hard Rock, Heavy Metal, Arena Rock, 1982-2014)
92  The Rods (Heavy Metal, Hard Rock, 1980-2015)
92  Damned Nation (Heavy Metal, Hard Rock, 1994-2004)
91  Diamond Head (Heavy Metal, Hard Rock, 1980-2016)
91  T-Ride (Hard Rock, Heavy Metal, 1992-1992)
91  XPDC (Heavy Metal, Hard Rock, Soft Rock, 1991-2013)
91  Whitecross (Heavy Metal, Hard Rock, Arena Rock, 1987-2005)
91  Praying Mantis (Heavy Metal, Hard Rock, Power Metal, 1979-2015)
91  Fastway (Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, 1983-2011)
91  Ceti (Heavy Metal, Hard Rock, Thrash, 1990-2014)
91  The Roxx (Hard Rock, Heavy Metal, 1986-2013)
91  Vai (Hard Rock, Heavy Metal, 1993-1993)
90  Killer Dwarfs (Hard Rock, Heavy Metal, 1986-2013)
90  Slaughter (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1990-2004)
90  Griva (Hard Rock, Heavy Metal, 1983-1992)
90  Vatreni Poljubac (Hard Rock, Heavy Metal, Pop Rock, 1978-2011)
90  Helix (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1979-2014)
90  Moxy (Hard Rock, Heavy Metal, 1974-2002)
90  Bitches Sin (Heavy Metal, Hard Rock, 1981-2011)
90  Arkangel (Heavy Metal, Hard Rock, 1981-2008)
89  Titkolt Ellenállás (Heavy Metal, Hard Rock, Oi, 1994-2013)
89  Skintrade (Hard Rock, Heavy Metal, Nu Metal, 1993-2015)
89  Bow Wow (Hard Rock, Heavy Metal, Power Pop, 1976-1999)
89  Vulcain (Hard Rock, Heavy Metal, 1984-2013)
89  Kern (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-2016)
89  Lillian Axe (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1988-2014)
89  Brighton Rock (Hard Rock, Heavy Metal, 1985-2002)
89  White Wolf (Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock, 1984-2008)
89  The Michael Schenker Group (Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, 1980-2011)
89  Spellbound (Heavy Metal, Hard Rock, 1984-1997)
88  44Magnum (Hard Rock, Heavy Metal, Goth Rock, 1984-2015)
88  Dirty Looks (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1984-2010)
88  Samson (Heavy Metal, Hard Rock, New Wave, 1978-1993)
88  Loudness (Heavy Metal, Hard Rock, Speed Metal, 1981-2015)
88  Trance (Heavy Metal, Hard Rock, 1979-1996)
88  E.F. Band (Hard Rock, Heavy Metal, AOR, 1979-2005)
88  Golpe De Estado (Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, 1986-2012)
88  Febians (Heavy Metal, Hard Rock, 1988-1994)
88  Bride (Heavy Metal, Hard Rock, Alternative Rock, 1986-2013)
88  Kingdom Come (Hard Rock, Heavy Metal, 1988-2013)
88  L.A. Guns (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1988-2015)
88  Medicine (Hard Rock, Heavy Metal, 1989-2016)
88  Santa Lucia (Hard Rock, Heavy Metal, 1988-1992)
88  Alex Masi (Heavy Metal, Hard Rock, Experimental, 1987-2013)
87  Jailhouse (Hard Rock, Heavy Metal, 1989-1998)
87  L.A. (Heavy Metal, Hard Rock, 1985-2004)
87  Shotgun Symphony (Hard Rock, Heavy Metal, Arena Rock, 1993-1999)
87  Rumbledog (Hard Rock, Heavy Metal, 1993-1995)
87  Ibéria (Heavy Metal, Hard Rock, 1988-2011)
87  Cristal Y Acero (Heavy Metal, Hard Rock, Symphonic Rock, 1984-2008)
87  Mötley Crüe (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1981-2015)
87  Ransom (Hard Rock, Heavy Metal, 1991-1992)
87  Highway Chile (Hard Rock, Heavy Metal, 1983-2008)
87  Riff Raff (Hard Rock, Heavy Metal, 1981-2010)
87  Dinamik (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-1992)
87  Capdetrons (Heavy Metal, Hard Rock, 1992-1994)
87  Kuni (Heavy Metal, Hard Rock, 1986-2011)
87  W.A.S.P. (Heavy Metal, Hard Rock, Glam, 1984-2015)
87  Rated-X (Hard Rock, Heavy Metal, 1983-1996)
87  A.N.D. (Heavy Metal, Hard Rock, 1990-1994)
87  Patrick Rondat (Hard Rock, Heavy Metal, Acoustic, 1989-2004)
87  Adi Metal Rock (Hard Rock, Heavy Metal, 1991-1993)
87  Seraiah (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-1992)
87  Blue Murder (Hard Rock, Heavy Metal, 1989-1994)
87  Rising Power (Heavy Metal, Hard Rock, 1989-1992)
87  The Almighty (Hard Rock, Heavy Metal, Punk, 1989-2008)
87  Joker (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-1992)
87  Barón Rojo (Heavy Metal, Hard Rock, Blues Rock, 1981-2012)
87  Zero G (Heavy Metal, Hard Rock, 1990-1992)
87  Hardline (Heavy Metal, Hard Rock, 1984-2011)
87  Saxon (Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock, 1979-2015)
87  DiAnno (Hard Rock, Heavy Metal, 1984-2000)
86  Burning Vision (Hard Rock, Heavy Metal, 1987-1991)
86  Bruce Dickinson (Heavy Metal, Hard Rock, Alternative Rock, 1989-2005)
86  Red Dogs (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-1992)
86  Nation (Heavy Metal, Hard Rock, 1994-1995)
86  Lucy (Hard Rock, Heavy Metal, 1990-1999)
86  Giuntini Project (Heavy Metal, Hard Rock, 1993-2013)
86  Disturbance (Heavy Metal, Hard Rock, 1993-1993)
86  Raven (Heavy Metal, Hard Rock, Speed Metal, 1980-2015)
86  Zero Nine (Hard Rock, Heavy Metal, 1981-2009)
86  Mystic Game (Heavy Metal, Hard Rock, 1994-1995)
86  King James (Heavy Metal, Hard Rock, 1994-1997)
86  Killers (Heavy Metal, Hard Rock, Speed Metal, 1985-2015)
86  Karizma (Hard Rock, Heavy Metal, 1988-1991)
86  Slik Toxik (Heavy Metal, Hard Rock, Glam, 1991-1995)
86  Ozirisz (Heavy Metal, Hard Rock, 1992-2013)
86  Bad 4 Good (Hard Rock, Heavy Metal, 1992-1992)
86  Dokken (Hard Rock, Heavy Metal, Acoustic, 1979-2012)
86  Zarpa (Heavy Metal, Hard Rock, 1978-2012)
86  Vinnie Moore (Heavy Metal, Hard Rock, Symphonic Rock, 1986-2015)
85  Johnny Law (Hard Rock, Heavy Metal, 1991-1991)
85  Crimson Glory (Heavy Metal, Hard Rock, Progressive Metal, 1986-2000)
85  Barren Cross (Heavy Metal, Hard Rock, 1985-1994)
85  Waysted (Hard Rock, Heavy Metal, 1983-2006)
85  Widowmaker (Heavy Metal, Hard Rock, 1992-1994)
85  Jackflash (Hard Rock, Heavy Metal, 1991-1991)
85  Ella (Hard Rock, Heavy Metal, Disco, 1992-2007)
85  Skid Row (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1989-2014)
85  Yngwie J. Malmsteen's Rising Force (Heavy Metal, Hard Rock, Symphonic Rock, 1984-2016)
85  BONFIRE (Hard Rock, Heavy Metal, Arena Rock, 1986-2015)
85  Wings (Hard Rock, Heavy Metal, Blues Rock, 1987-2009)
85  Phantom Blue (Heavy Metal, Hard Rock, 1989-1997)
85  Legija (Hard Rock, Heavy Metal, 1987-1997)
84  Akira Takasaki (Hard Rock, Heavy Metal, Funk Metal, 1982-2006)
84  Tygers Of Pan Tang (Heavy Metal, Hard Rock, Pop Rock, 1980-2015)
84  Fist (Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock, 1980-2004)
84  Reckless (Hard Rock, Heavy Metal, Pop Rock, 1980-2004)
84  Opća Opasnost (Heavy Metal, Hard Rock, Pop Rock, 1993-2014)
84  Lord (Hard Rock, Heavy Metal, Prog Rock, 1985-2010)
84  Icon (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1984-1999)
84  Lynch Mob (Hard Rock, Heavy Metal, Nu Metal, 1990-2015)
84  Divlje Jagode (Hard Rock, Heavy Metal, Ballad, 1977-2016)
83  M.Ill.Ion (Hard Rock, Heavy Metal, 1994-2011)
83  Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus (Heavy Metal, Hard Rock, 1997-2012)
83  Axel Rudi Pell (Heavy Metal, Hard Rock, Power Metal, 1989-2016)
83  Glory (Hard Rock, Heavy Metal, 1989-2000)
82  Myon (Heavy Metal, Hard Rock, 1999-2007)
82  Y & T (Hard Rock, Heavy Metal, Glam, 1976-2012)
82  Fate (Hard Rock, Heavy Metal, Pop Rock, 1985-2013)
82  Anthrophobia (Heavy Metal, Hard Rock, 1997-2016)
82  Ñu (Hard Rock, Heavy Metal, Folk Rock, 1978-2011)
82  David Feinstein (Hard Rock, Heavy Metal, 2000-2013)
82  Purity (Heavy Metal, Hard Rock, Alternative Rock, 1994-2009)
82  Angeles Del Infierno (Heavy Metal, Hard Rock, 1984-2003)
82  Savage (Heavy Metal, Hard Rock, 1983-2012)
82  Empire (Hard Rock, Heavy Metal, 2001-2007)
82  The Godz (Hard Rock, Heavy Metal, 1978-1995)
82  Fisc (Hard Rock, Heavy Metal, 1984-1988)
82  Black 'N Blue (Hard Rock, Heavy Metal, 1984-2011)
82  Santers (Hard Rock, Arena Rock, Heavy Metal, 1981-1999)

Notes: Music similar to ยูเรเนียม, Music like ยูเรเนียม, Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Artists, Bands, Songs, Audio, Records, Albums, Singles, Releases, Music Similarities

(c) SimilarType 2011.
All Rights Reserved. Protected by BOWI Group.
Powered by speedstar / IT-KRAK.