คันไถ (Phleng Phuea Chiwit, 1990-1993)
SIMILARITY RANKING
Music similar to คันไถ:
99  คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, 1981-2015)
97  แอ๊ด คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, 1984-1996)
96  ซูซู (Phleng Phuea Chiwit, 1989-1996)
96  เทียรี่ คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, 1989-1994)
95  ฤทธิพร อินสว่าง (Phleng Phuea Chiwit, 1987-1994)
88  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Phleng Phuea Chiwit, Folk Rock, Country Rock, 1987-2013)
86  วิสา คัญทัพ (Phleng Phuea Chiwit, 1988-1992)
81  เล็ก คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, Luk Thung, 1989-1994)
80  เขียว และวงมรกต (Phleng Phuea Chiwit, 1990-1993)
79  อิ๊ด ฟุตบาธ (Phleng Phuea Chiwit, 1990-1990)
78  ธนพล อินทฤทธิ์ (Phleng Phuea Chiwit, 1992-2000)
72  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ (Phleng Phuea Chiwit, Folk, 1985-2014)
72  มาลีฮวนน่า (Phleng Phuea Chiwit, 1994-1994)
67  มงคล อุทก (Phleng Phuea Chiwit, Folk, 1989-2014)
62  อินโดจีน Indojeen (Phleng Phuea Chiwit, Folk, 1986-1992)

Notes: Music similar to คันไถ, Music like คันไถ, Folk, World, , Country, Rock, Pop, Classical, Phleng Phuea Chiwit, Artists, Bands, Songs, Audio, Records, Albums, Singles, Releases, Music Similarities

(c) SimilarType 2011.
All Rights Reserved. Protected by BOWI Group.
Powered by speedstar / IT-KRAK.