พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Phleng Phuea Chiwit, Folk Rock, Country Rock, 1987-2013)
SIMILARITY RANKING
Music similar to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์:
96  คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, 1981-2015)
93  แอ๊ด คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, 1984-1996)
93  ซูซู (Phleng Phuea Chiwit, 1989-1996)
91  เทียรี่ คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, 1989-1994)
87  เล็ก คาราบาว (Phleng Phuea Chiwit, Luk Thung, 1989-1994)
86  คันไถ (Phleng Phuea Chiwit, 1990-1993)
85  ฤทธิพร อินสว่าง (Phleng Phuea Chiwit, 1987-1994)
82  วิสา คัญทัพ (Phleng Phuea Chiwit, 1988-1992)
82  พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ (Phleng Phuea Chiwit, Folk, 1985-2014)
79  ธนพล อินทฤทธิ์ (Phleng Phuea Chiwit, 1992-2000)
77  เขียว และวงมรกต (Phleng Phuea Chiwit, 1990-1993)
73  อิ๊ด ฟุตบาธ (Phleng Phuea Chiwit, 1990-1990)
73  มงคล อุทก (Phleng Phuea Chiwit, Folk, 1989-2014)
71  มาลีฮวนน่า (Phleng Phuea Chiwit, 1994-1994)
63  อินโดจีน Indojeen (Phleng Phuea Chiwit, Folk, 1986-1992)

Notes: Music similar to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, Music like พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, Folk, World, , Country, Rock, Blues, Phleng Phuea Chiwit, Folk Rock, Country Rock, Folk, Luk Thung, Artists, Bands, Songs, Audio, Records, Albums, Singles, Releases, Music Similarities

(c) SimilarType 2011.
All Rights Reserved. Protected by BOWI Group.
Powered by speedstar / IT-KRAK.