μTorrent (included game) (Windows, 2008)
SIMILARITY RANKING
Games similar to μTorrent (included game):
74  BlockOut II (Windows, 2007)
62  Not Tetris 2 (Windows, 2011)
60  Blockout (DOS, 1989)
60  Tetris Gold Professional (DOS, 1998)
50  TetriMania Master (Windows, 1998)
45  Lumines: Puzzle Fusion (Windows, 2008)
45  Roogoo (Windows, 2008)
44  Touhou Battle Gaiden (Windows, 2007)
44  Betty Boop: Super Sweets (Windows, 2009)
44  Cobi Treasure Deluxe (Windows, 2007)
43  Alexey's Dwice (Windows, 2006)
43  Drop and Blow (Windows, 2006)
43  Odd Box (Windows, 2006)
43  Columns III: Revenge of Columns (Windows, 2010)
42  Log(Hic!) (Windows, 2005)
41  Slydris (Windows, 2012)
41  Incadia (Windows, 2004)
41  Flipster (Windows, 2004)
41  SmileTris 3 (Windows, 2004)
41  Super PileUp! (Windows, 2004)
41  Bloxter (Windows, 2004)
40  1993tris (DOS, 1993)
40  Stack Up (DOS, 1994)
40  On Disk Monthly's Circuitry (DOS, 1992)
40  Zyconix (DOS, 1992)
40  Zottris (DOS, 1992)
40  Xixit (DOS, 1995)
40  Wordtris (DOS, 1991)
40  Baku Baku Animal (Windows, 1996)
40  Connectris (DOS, 1996)
40  Slot-Tris (DOS, 1995)
40  Hextris (DOS, 1991)
40  Windoze (DOS, 1994)
40  Frac (DOS, 1990)
40  Triptych (Windows, 2002)
40  Fructus (Windows, 1996)
40  SmileTris 2 (Windows, 2003)
40  Squigs 3 (Windows, 2003)
40  Puzzle Station (Windows, 2000)
40  Drop Mania (Windows, 1999)
40  Faces ...tris III (DOS, 1990)
40  Beyond Columns (DOS, 1989)
40  Super Puzzle Fighter II Turbo (Windows, 1998)
40  Delidash (Windows, 2003)
40  DoubleLink (DOS, 1991)

Notes: Games similar to μTorrent (included game), Games like μTorrent (included game), BitTorrent, Inc., BitTorrent, Inc., Windows, Puzzle, Falling Block Puzzle, Real-Time, PC, Game Similarities.

(c) SimilarType 2011.
All Rights Reserved. Protected by BOWI Group.
Powered by speedstar / IT-KRAK.